/ 2 نظر / 8 بازدید
یه بنده خدا

فعلا که مردن

فاطمه

مرده يا زنده بودن انسان مهم نيست چون جسم اول و آخر خاكه........ مهم روح ادمهاست كه روح الله روحي داشت كه يه ملت و عزادار كرد.....براي شادي روح اون پهلوان و رستم ايران يه فاتحه و صلوات...............