در گردهمایی خزها چه گذشت قسمت دوم+ عکس!!!!

زوج خز تازه نامزد، بهمراه خارشووَر و خان دایی

به شانه این خز همیشه مرتب در جیب کت توجه کنید

رقص رسمی مراسم 

هلاک استیل ایستادن شم

رقص تکنو خز

 

خز غیرتی

حمله خز ها به هندوانه و شیرجه رفتن با سر وسط هندوانه

/ 0 نظر / 32 بازدید